Heropening van onze fabriekswinkel: woensdag 6 mei

Beste, wij zijn zeer verheugd u terug te mogen verwelkomen en hadden dit graag gedaan zoals voorheen. Dit is in de huidige omstandigheden jammer genoeg niet mogelijk. Uw gezondheid en deze van onze medewerkers, die met veel personen in contact zullen komen de volgende weken, zijn een absolute prioriteit.
Wij hebben hieromtrent belangrijke veiligheidsmaatregelen genomen zodat u in de beste omstandigheden uw stoffen kunt kiezen. Wij volgen de aanwijzingen van de overheid nauw op en passen deze zeer strikt toe. Deze kunnen dagelijks worden aangepast indien nodig. Vervolgens:

Voorzorgsmaatregelen, dank om:

- Voldoende afstand te houden (1,5m) vanaf uw aankomst en indien u buiten even moet wachten.
- Het maximaal aantal toegelaten personen in de winkel te accepteren en alleen te komen. Momenteel mogen er 6 à 8 klanten gelijktijdig in de winkel aanwezig zijn. Eén van onze medewerkers zal u aan de ingang verwelkomen en de nodige aanwijzingen geven. Gelieve deze strikt op te volgen voor ieders veiligheid.
- Een masker te dragen: dit zonder uitzondering tijdens uw aankopen (dit kan een zelfgemaakt of een medisch masker zijn). Uw handen of handschoenen te desinfecteren aan de ingang. Ontsmettingsgel is ter beschikking aan de ingang.
- Uw tijd te beperken tot maximaal een halfuur.

Organisatorische maatregelen

De winkel werd in verschillende ruimtes opgedeeld met een beperktere keuze van stoffen en toebehoren dan u gewoon bent. Dit om het aantal klanten die in contact komen met elke medewerker te beperken.
Gelieve enkel de stoffen aan te raken die u wenst te kopen.
Door de schaarste van elastiek kan er maximum 10 meter per klant aangekocht worden, behalve voor mensen in de zorgsector, hospitalen, rusthuizen en andere instellingen.

Dank voor uw begrip. Tot binnenkort.