Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen van een aankoop af te zien. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen aan de koper of aan een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is.

Goederen die door de koper of derden werden beschadigd, vervuild of gewijzigd vallen echter niet onder het herroepingsrecht. Tevens op maat gemaakte goederen conform aan de vraag van de koper of gepersonaliseerde goederen kunnen niet geruild of teruggenomen worden. Dit geldt ook voor correct verknipte goederen volgens maatopgave van klant. (stoffen, sierboorden, linten,...)

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper "Max Bloch Fabrics" op de hoogte brengen van zijn wens om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring per e-mail, of per post naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Klauwaertslaan 18 te 1050 Elsene). Dit kan ook geschieden door middel van een ondubbelzinnige verklaring waarin de klant verklaart dat hij afziet van de overeenkomst of door gebruik te maken van het formulier in bijlage 2 van boek VI van het Wetboek van economisch recht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de koper zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De koper stelt "Max Bloch" per e-mail op de hoogte van zijn wens om de producten terug te sturen, onder vermelding van het bestelnummer, de producten en de betrokken hoeveelheid. Een terugbetaling wordt verleend nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd door "Max Bloch". De koper draagt alle kosten die rechtstreeks uit een dergelijke terugzending voortvloeien.
Indien de koper de overeenkomst herroept, zal "Max Bloch" alle door de koper gedane betalingen, inclusief leveringskosten, binnen dertig dagen terugbetalen. De koper is als enige verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.
Naast de gevallen vermeld in artikel VI.53 Naast de gevallen vermeld in artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht, kan de Koper geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht.
Overmacht

Niet "Max Bloch" noch de Koper zijn aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van het Contract indien deze vertraging of tekortkoming te wijten is aan overmacht. Overmacht" omvat, maar is niet beperkt tot, overheidsbevelen, mobilisatie, oorlog, epidemieën, lock-outs, stakingen, demonstraties, technische defecten in de communicatie, overstromingen, explosies, tekorten aan grondstoffen of arbeidskrachten, een wijziging in de algemene economische omstandigheden, een daad van vandalisme, uitzonderlijke meteorologische omstandigheden, alsmede alle omstandigheden waarop Max Bloch Fabrics geen vat heeft en die de normale gang van zaken verstoren, zonder dat Max Bloch het onvoorzienbare karakter van de bedoelde omstandigheden hoeft aan te tonen.
De partij die zich op overmacht beroept, stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke situatie van overmacht te verhelpen.
Als de situatie van overmacht langer dan 90 dagen duurt, heeft elke partij het recht om het contract te beëindigen zonder dat de andere partij gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding.

Je cookie-instellingen

Deze winkel vraagt je om cookies te accepteren voor betere prestaties en voor sociale-media- en advertentiedoeleinden. Er worden sociale-media- en advertentiecookies van derden gebruikt om je sociale-mediafunctionaliteit en persoonlijke advertenties te bieden. Accepteer je deze cookies en de bijbehorende verwerking van je persoonsgegevens?

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Cookie name Provider Purpose Expiry
PrestaShop-# maxbloch.be Deze cookie helpt gebruikerssessies open te houden terwijl ze een website bezoeken, en helpt hen bij het plaatsen van bestellingen en veel meer bewerkingen zoals: datum toevoegen van cookies, geselecteerde taal, gebruikte valuta, laatst bezochte productcategorie, laatst geziene producten, klantidentificatie, naam, voornaam, gecodeerd wachtwoord, e-mailadres dat aan het account is gekoppeld, identificatie van het winkelwagentje. 480 uren
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Prestatiecookies
Cookies die specifiek worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens over hoe bezoekers een website gebruiken, welke pagina's van een website het vaakst worden bezocht of of ze foutmeldingen krijgen op webpagina's. Deze cookies controleren alleen de prestaties van de site terwijl de gebruiker ermee communiceert. Deze cookies verzamelen geen identificeerbare informatie over bezoekers, wat betekent dat alle verzamelde gegevens anoniem zijn en alleen worden gebruikt om de functionaliteit van een website te verbeteren.
Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Content not available